paradisæblealleen

Tilbage til projekter

Pejlemærker:

 • Et aflangt monumentalt længehus bestående af tre sammenhængende kubeformede bygningskroppe
 • Grundens aflange dimension gentages i husets aflange form og placering i øst-vest-gående retning
 • Jordstykkerne på nord- og sydside af huset lægger op til to aflange haverum der accentuerer bygningen.
 • Den midterste huskrop, med køkken og spiseplads som husets centrale rum, forskyder sig mod nord og lægger op til at udearealerne på nord og sydfacade formgives herefter.
 • Mod nord og vest er der naboer og en hæk af liguster markerer skel og markerer samtidig den lange indkørsel til huset fra nord.
 • Det foreslås at øst og sydskel markeres med en fritvoksende hæk, der har et naturligt vækstudtryk og som harmonerer smukt til det omgivende landskab med ager og grønne arealer frem for en klippet lhæk. Det foreslås at opsætte et lavt fårehegn inde i hækken for at holde vildtet ude af haven.
 • Nordsiden af huset har et grønt udtryk med frodig bladmasse som i hortensia, bregner hosta etc. og et formsprog der består af lange smalle bede, stier og en smal aftenterrasse.
 • Sydsiden af huset er kendetegnende ved den markante lange allé af paradisæble med en smal sti underneden og hvor der på begge sider findes forskellige plantebede og opholdspladser med et kvadratisk drivhus som fokalpunkt i vest.
 • Alleen bliver afbrudt midt for af et tværgående befæstet rum med vandspejl, der skyder sig ud fra køkken og spisestue med tre letløvede solitære træer, som herved får en stærk rumvirkning set fra husets vinduer. Belægningen består af rækker med kvadratiske cementfliser og med linjer af chaussésten som et stribet tæppe.
 • Set fra husets vinduer er den lange æbleallé det gennemgående havegreb som ændrer karakter hen over årets 12 måneder. Fra de spæde knopper om foråret og senere en spektakulær blomstring, efterfølges en festlig blomstring af hundredvis af allium aflatunense, og hvor træerne senere vil give skyggevirkninger på terrasser og bede – og med en fantastisk efterårsfarve og cremegule små æbler – der sidder til langt hen over vinteren før fuglene kommer og spiser – imens de sidder på de smukke grene, der kan betragtes i modlys fra vintersolen som står lavt på himlen…..osv.
 • Alle fotos: Lene Kristina Larsen