Herunder præsenteres nogle af de arbejdsopgaver og ydelser der tilbydes og som vi aftaler individuelt i relation til behov og ønsker.

Havekonsultation

En have- og landskabsplan indledes med en 2 timers havekonsultation hvor samtalen veksler mellem interview og mere konkrete forslag, idéer og inspiration, med det sigte at binde haven, huset og omgivelserne sammen med stedet og det liv der leves der. Der tilbydes ikke konsultationer uden forudgående aftaler om en haveplan. Prisen er 2.500,- inkl. moms for de to timer. Der beregnes et aftalt transporttillæg med adresse udenfor Aarhus og Djurslandsområdet, ligesom den endelig pris på den samlede haveplan aftales, afhængigt af omfanget og detaljeringen mm.

Her i foråret 2019 fra primo april, er der så stor travlhed på tegnestuen, at man kan bestille tid til et havebesøg med henblik på at få udarbejdet en haveplan hen over sensommeren, så haven er klar til at blive realiseret i efterårs- og vintermånederne.

 

Haveplaner/tegnestuen

Håndlavede skitser, oplæg og have- og landskabsplaner udformes til private haveejere og offentlige, kommunale og statslige instanser. Prisen aftales individuelt, efter et konsultationsbesøg, alt efter detaljeringer og omfang.

Design

På tegnestuen er der efterhånden en solid erfaring med at skitsere oplæg og tegninger til specialdesignede småhuse, drivhuse, orangerier, espaliér- og listehegn, bassiner, lysthuse mm.

Tilsyn

Der føres tilsyn med større haver og anlæg, hvor der fordres en indsigt i stedernes eksisterende beplantninger og hvor der gives råd og vejledning til ejerne, for hvilke tiltag og justeringer, der fortløbende kræves herunder vedledninger i beskæringer/ udtyndinger/ rydninger og nyplantninger.

Fagskribent

Foruden bogen HAVESPOR, der omhandler en af mine første “alvorlige” haver har jeg de senere år skrevet artikler i Haveselskabets medlemsblad HAVEN. Først og fremmest om havearkitektur, min egen og andres.

 

ANMELDELSE AF HAVESPOR

“En lille villahave ved murermestervillaen Østertoft er grundigt beskrevet i bogen Havespor, der viser hvordan en billedkunstner blev havearkitekt med sin egen have som udviklingsprojekt.”

Nye billeder males op på gamle lærreder

Anmeldelse af HAVESPOR i Grønt Miljø af:

Søren P. Holgersen

Slots ‘Havespor’ fortæller hvordan haven gjorde ham til havearkitekt

Kjeld Slots Havespor. Det er den bedste havebog jeg har læst.“ Ordene kom fra landskabsarkitekt Henning Looft, da jeg til Grønt Miljøs martsnummer skrev artiklen ‘Det grønne rum med karakter’ om Hennings tanker om grønne rum. Det pirrede nysgerrigheden i en bogorm som aldrig havde læst Slot. Det har jeg nu. Hermed en anmeldelse syv år for sent. Havespor viser hvordan en billedkunsnter blev havearkitekt med sin egen have som udviklingsprojekt. En hjørnegrund på 600 m og fire meter forhave mod syd. Ikke det mest inspirerende udgangspunkt, og en overordnet plan var der heller ikke, men som årene gik blev haven en frodig, blomsterrig oase hvor husets firkantede modul styrede formen. Haven blev stærkt inspireret af renæssancehaven og Arts & Craftshaven: mange hækomkransede og veldefinerede rum og en farverig frodighed lagt ned over en stram arkitektonisk ramme. Ingen plæne. En have med mange rum er også meget sjovere at lege i, og boldspil kan bare foregår et andet sted hvis det er Det er ikke en havehåndbog proppet med fakta, men en personlig beretning om hvordan haveinteressen blev vakt og udviklet til et holdningsbaseret udgangspunkt for at udvikle haver. Kjeld Slot blev grebet af havearkitektur og begyndte at arbejde som have og landskabsarkitekt. Hans afsæt er i egne ord ‘stedet ånd’, dvs. stedets atmosfære, forhold og kvaliteter. Udfordringen er at forstærke ånden, vække en stemning og sætte et så blidt mærke i landskabet som muligt. Sådan som Kjeld Slot gjorde med sin egen have. Bogen er fyldt med overvejelser der ikke blot er interessante for haveejere der er til mere end plæne og terrasse i fuld sol, men også for grønne fagfolk der vil have et skævt indblik i den del af faget der er rettet mod haver og hvor man ikke altid behøver at følge de faglige normer. Læs den hvis du godt kunne lide havebøger som Lotte Möllers ‘Maryhill’ eller Sven Ingvar Andersons ‘Breve fra min have’. Bogen indeholder en meget smuk og plastisk sort-hvid skraveret tegning af grunden. Ellers er billedsiden ikke bogens styrke. Kvaliteten svinger og billedteksterne er havnet sidst i bogen. Ikke et eksempel til efterfølgelse. Men haven er. Så hører det med at Kjeld Slot ikke længere bor i Østertoft. 600 m2 var trods alt for lidt da interessen tog til. Residensen er nu flyttet mod øst til Hyllested på Djursland hvor der har været plads til at udvikle ‘Ellipsehaverne’. Dem ser Slot ikke kun som inspirationshaver, men også som et havekunstnerisk eksperimentarium hvor man gendigter gamle landbohaver i nye former. Denne interesse, der også kommer til udtryk i Havespor, blev født i de kortvarige, men stærke barndomsoplevelser Slot fik i ‘morfars have’ på en vestjysk gård. Den varierede og lukkede landbohave blev i løbet af 60’erne til en parcelhushave i ‘fladt græsdesign’. Et paradis var tabt, men ikke for evigt, som Slot skriver. Nye billeder kan males op på  gamle lærreder. Og nye haver kan anlægges på rester af tidligere fundamenter.

sh

Foredrag

Jeg holder foredrag i hele landet for interesserede, bl.a. med emner som: “Mine bedste haver”, “Ellipsehaverne på Djursland” og et nyere; “Midt i mellem to stole” – om hvorvidt det nostalgiske og det moderne, og det minimalistiske og romantiske kan forenes i én og samme have.