SENSOMMERHAVE

Tilbage til projekter

Sted: Midtjylland ved mindre landejendom. Jordtype: Sandet muldjord. Karakteristika: Udvokset randbeplantning omkring haveanlægget skærmer sammen med bøgehække flere mindre afdelinger herunder en nyere sensommerhave med prydgræsser og stauder.

Et tilsyn på et ældre haveanlæg medførte ændringer – nye indgreb og tiltag – således at haven blev sat mere i spil med det omgivende landskab og reflekterede med ejendommen og de bevaringsværdige forhold i haven. Et opdrag herunder blev en helt ny komposition og beplantningsplan til 7 vitale græs- og staudebede, anlagt i et forløb, der strækker sig ud fra huset på hver side af en hovedakse, der løber parallelt med husets havefacade og forbinder prydhaven med urtehaven gennem en klippet portåbning i bøg. Denne beplantning når sit højdepunkt i sensommeren og favntager huset og filtrerer udsigten her fra, med et let og transparent udtryk samt en vital vækstdynamik hen over hele året.

Foråret er præget af løgvækster som perlehyacinth og aflatunløg og efteråret af frøstande og græsstængler, der indtager efterårets farver og fortsat giver vinterhaven struktur – Fotos: Lone Biehl

 

En planteliste over de 7 bede følger senere.