HAVEN I DET ÅBNE LAND

Tilbage til projekter

Sted: Østjylland Jordbund: Tung lerjord Anlægsår: 2014 –  Karakteristika: Haven er åben mod landskabet med ager, skov, mose og eng og er kendetegnende ved det geometriske formsprog i bede, stier, trægrupper, hækvægge og det store cirkulære hækomkransede selvstændige haverum. Ejer: Privat

Haven ligger med frit udsyn til det åbne landskab med marker, skove, en mose og et engstykke. Det har været et ønske fra starten at udsigten skulle være tilgængelig i 360 grader rundt om et stort og markant, nybygget længehus. En lukket have har der aldrig været på tegnebrættet, og i stedet er grunden omkring beboelsen struktureret med geometriske fragmenter af historisk relaterede haveelementer, – så som de to store aflange, krumme landskabsbede med prydgræsser og stauder mod vest, et cirkulært hækomkranset rum af blodbøg med et eksisterende træ fra en tidligere ejendom, lange allérækker af søjleasp, en aflang hæk af prydgræsser og en trægruppe af 9 opstammede paradisæbletræer i et kvadratisk gridnet.

Haven er tænkt som et rustikt anlæg, både i formgivningen og plantevalget. Målet har været, at opnå nogle både signifikante og driftsikre arealer med varierede oplevelser og som kunne danne overgang imellem det ydre og det husnære, samt knytte sig til det nordiske landskabs sæsonbetonede vækstdynamik.