hospice Djursland

Tilbage til projekter

Sted: Rønde i Østjylland/ Jordbund: Stenet lerjord/ Karakteristika: En krum bygningskrop med terrasse og orangeri mod øst og med udsigt over et bakket landskab og Kalø Vig./ Ejer: Selvejende institution

Hospice Djursland, terrasse og nyt orangeri er formet af tegnestuen CF. Møller i Århus, hvor man har benyttet sig af træ, kobber og glas som facadebeklædninger i byggeriet. Terrassen ved det nye orangeri er befæstet med store lyse betonfliser, in situ, der kranses af en vital, men simpel beplantning af hjortetrøst, pileurt, mosebunke og sandrørhvene, som skaber læ og blødgør overgangen fra bygning til landskab. Orangeriet er bl.a. forsynet med aldrende vinstokke, et gammelt oliventræ og en 7 meter høje bambus i containere, som kan give de sengeliggende en sanselig oplevelse.