have med udsigt

Tilbage til projekter

Sted: Østjylland Jord: Sand Karakteristika: Landskabet og husnære arealer flyder sammen Tid: 2015 Ejere: Privat

Arbejdet har primært bestået i at skabe mere læ, intimitet og havestemninger rundt omkring beboelsen. En stor åben skærvbelagt gårdsplads med et stort solitært træ, er afgrænset med kurvede linjer mellem plæner og stenbelægninger således at træet står på en rund plæne og et snoet forløb leder opmærksomheden hen på husets hoveddør. Et nyt drivhus er designet og opført mod syd i forlængelse af gavlen og skaber samtidig en flisebelagt afgrænsning for arealet med udsigt over et  skovklædt sølandskab i vest. Stuehuset står på en mægtig skråning der falder brat mod vest og som er nyplantet med naturnære stauder og prydgræsser.