FUNKIS I VINTERDRESS

Tilbage til projekter

En lille parcelhushave på cirka 600 kvm og hvoraf huset fylder knap 200, er indrettet som gårdrum til leg og selskabsliv for børn og voksne. Ejeren, Jakob Norup er superminimalist. Linjer, præcision, og enkle greb dyrkes bevidst helt ned i detaljen og opgaven blev til dels løst i en farvesamhørighed mellem den stråfarvede vegetation og de gyldne murstensfacader i vinterhalvåret, og et grønt og vitalt modsvar af frodighed i sommerhalvåret, – som en blød kontrast til den stringente formalisme i byggeriet og haven som helhed.

En bøgehæk i skel mod det græsklædte fællesareal udenfor matriklen, blev gravet op og havens beplantninger ført helt ud i skel. Hermed arbejdes der med `lånt landskab´ uden for haven og som bliver en del af anlægget. Plænen inde i haven blev til gengæld nedlagt og erstattet af insitustøbte betondæk med udsparede rektangulære plantebede til græsser, stauder, skovfyr og skulpturelle sydbøg, der skaber selve rumvirkningerne i haven. Familien har ikke meget tid til havearbejde og prioriterer det heller ikke som fritidsinteresse. Alligevel er haven med planterne, poolen, en ny specialbygget sauna, alle terrasserne med gulve af beton – som også er anvendt på gulvene inde i huset – blevet en dejlig og anvendelig plet, hvor også planterne opløser skellet mellem ude og inde. Plantebedene ligger forskudte og afskårne i relation til placeringer og skellinjer, og den effekt man opnår med de forskellige grønne flader på betongulvet og de skrå linjer, er således udtænkt i relation til udsigten gennem vinduerne, grundens udformning, husets facader og vinduer, afskærmning for indkig fra naboer, samt muligheder for ophold med leg og privat selskab i den meget lille have.