STOR LANDBOHAVE I

Tilbage til projekter

Sted: Midtjylland nær Himmelbjerget. Karakteristika: Stor landhave, ved enkesæde, med både kuperede og plane plæner, hækforløb i bøg og store staudebede. Jordbund: Sandet med tyndt muldlag. Ejer: Privat

Ejendommen består af tre bindingsværksudbygninger med stråtag og et gulpudset teghængt hovedhus med palævinduer omkring et pigstensbelagt gårdrum med nyt værnetræ og en rund buksbomflage. Haveanlægget strækker sig ud i et bakkelandskab med engdrag og store skovarealer.Haven er omlagt siden 2009 med bl.a. store terrænforandringer i et nyt plant terræn foran hovedhuset, der bærer nye hække og beplantninger med større blomstringsarealer og en stærkere grundstruktur. Et snoet forløb med klippet bøg opfanger det nye terrænspring og flere trappeforløb forbinder det øvre haveparti med kuperet plæne og solitære træer med det nedre mere frodige og blomstrende haverum. Nye terrasser og beplantninger ved stuehuset og et pigstensbelagt gårdareal vest for ejendommen er indrettet til ophold og urtehave og et gammelt drivhus er renoveret med nye befæstelser mod haven. Ny stor frugthave er påbegyndt i 2011.

klik og forstør