GÅRDHAVE

Tilbage til projekter

Nyt prisbelønnet stuehus, af arkitekt Per Laustsen – stifter af Aarstiderne Arkitekter, er rejst på den midtjyske sandede hede i samspil med et nyt drivhus og en eksisterende vinkelformet pudset udbygning der tilsammen skaber et firkantet lukket gårdrum. Ønsket var at etablere en enkel og interessant gårdhave med plads til ophold, madlavning og selskabelighed mm. Dobbeltdørene i det nye drivhus ud mod gårdrummet er centreret i en øst-vest-gående midterakse, som en kanal, hvoromkring de forskellige opholdsarealer er formet. På begge sider af kanalen er plantet takshække som lave vægge, der omkranser store tæppelignende felter af mørkbrændte tegl hvorved der skabes en asymmetrisk og dynamisk have, som tager sig meget forskelligt ud alt efter hvor man placerer sig i gårdhaven. Ejerne har bestemt sig for en måneskinshave af planter med hvide og cremefarvede blomster der lyser op, forstærket af udbygningernes hvidpudsede facader.

Omkring Gårdbyggeriet er anlagt en samlende græstæppe kantet af lave bøgehække med rækker af lindetræer og enkeltstående solitære prydtræer.