HERREGÅRDSHAVE

Tilbage til projekter

Sted: Tidligere grusgrav der er terrænmanipuleret, så det glider naturligt ind i det omgivende fynske landskab./ Jordbund: Sand, sten og grus/ Karakteristika: Røde bygningskroppe i blandet stilart ligger på en lille pynt i kanten af stor sø med varierede formudtryk i mindre særhaver./ Ejer: Privat

Et gårdareal er en af flere opgaver, ifm en revitalisering af haveanlæget ved et større gods på Fyn. Godset er opført i 1990 og er en samling af flere forskellige bygningskroppe, der søges sammenholdt af en særlig jernrød farve. Der har været flere forskellige arkitekter tilknyttet stedet ligesom havearealet er løst af flere forskellige fagpersoner, her iblandt havearkitekten Lisbeth Hviid i samråd med stedets ejere, og div. bygningsarkitekter. Gården har fået en trekantformet taksflade der giver en støtteflade til en bronze skulptur. To tværgående bede er beplantet med roser og buksbombomber accentuerer eksisterende ledelinjer, døråbninger og søjlearkade. En rund teglhængt halvmur mod søen er kranset af en takshæk der fortsætter cirklen ud i gården. Den tidligere brøndkumme er skåret ned for at få vandspejlet i spil med pigstensbelægningen, på taksringen er der plantet 5 søjleformede avnbøg, der mindsker vinden fra søen og indrammer udsigten fra det lille rum hhv. mod søen, mod gården, tårnet og vognportene.

De nye tiltag er skitseret på tegninger, hvor der udvides i de mindre særhaver, skabes akseforløb der binder dem sammen i et naturligt forløb, samt forslag om flere solitære træer på terrænet og større beplantningsgrupper, der dels vitaliserer bygningernes facader dels opgraderer haveanlægget.