Sommerhushave

Tilbage til projekter

Sted: Ajstrup syd for Århus Karakteristika: Stringent udformet terrasseforløb i to niveauer omkranset af græsser og naturnære stauder, der har slægtsskab med engens flora. Jordbund: Stift lerjord, tilføjet sandblandet muld i græsbede Ejer: Privat

Et lille ombygget sommerhus på en kuperet grund og hvor terrænet falder brat mod vest, hvortil der er en enestående udsigt. Terrænspringet på et nyt terrasseforløb fastholdes af en stram konstruktion af cortenstål, der holder på jorden i de smalle bede med græsser og stauder, der giver lidt læ og samtidig muliggør en transparent forbindelse til udsigten. Årstidernes skiftende farver i engen afspejles i det dynamiske vækstforløb, der kendetegner sandrørhvene, star, bynke, mosebunken og røllike mm. ved terrasserne. På grunden er der plantet tre egetræer, der på sigt skal afløse de store fyr.