ELLIPSEHAVERNE II

Tilbage til projekter

Ellipsehaverne blev tegnet og anlagt vinteren 2005-06 på en bar mark langs et levende hegn mod vest. Billedserien her, er fra oktober 2018 og giver et aktuelt tidsbillede på havens arkitektoniske intention og udvikling 12-14 år efter anlæggelsen. Det er en ca 7000 kvm. stor have ved et større husmandssted på Djursland, der er tænkt og udformet til forskellige planter og funktioner, men med det mål, at den på sigt skal kunne tåle at stå alene uden indhold, med de 650 meter vægge af levende bøgehække, sat i jorden efter et snoresystem i form af 2500 små Fagus sylvatica, 112 Taxux baccata og 48 Buxux sempervirens. På den korte tid har den udviklet sig til en hækskulptur af rum med gange huller og formede objekter, både stramme og bløde, alt efter hvor hårdt der er gået til værks med hæksaksen. I fremtiden kan man give lods og opnå en bøgeskov, eller man kan finde tilbage til skulpturens nøjagtige form ved en tilbageskæring, når man klipper ind til stammerne og genfremkalder havens præcise linjer.

Ellipsehaverne blev tildelt LANDEZINE INTERNATIONAL LANDSCAPEAWARD 2020 i kategorien Private Haver.